Mama Tymkowa Weblog Osobisty

Emilce wszystko wolno. Nie mam nic przeciwko bankom mleka. 5 latki raczej z niego korzystać nie będą, będą za to dzieci, dla których ma prawdziwą wartość: czyli przede wszystkim wcześniaki. wiecej o autorze się nie martw, nie panikuj, bez dramatu. Jeśli nie masz potomka, wypożyczam swego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Zobacz pełną treść zgody na przetwarzanie danych.
Mimo wszystko nie chcia³abym demonizowaæ "kocich grupek" - bije z nich przede wszystkim autentyczna troska i mi³¶æ do pupili. Zachwyceni w³a¶ciciele bombarduj± innych zdjêciami i filmikami z udzia³em swoich mruczków, nie brak te¿ fachowych porad, linków czy przydatnych materia³ów (np. analiz sk³adu karm). Mnie jednak rzuci³a siê w oczy ta druga strona medalu - krytyka, autorytaryzm i wra¿enie, ¿e kota powinno siê stawiaæ na równi z cz³owiekiem. A chyba jednak nie to w tym wszystkim chodzi.
Próbowałam najprościej, powołując się na ogólnie znane społecznie prawdy, nawet na stereotypy - bo płacze. Ach i och, jakże głupia i naiwna byłam! Następował tu bowiem zawsze, ale to zawsze, najmądrzejszy wywód świata na temat tego, że przecież popłacze i przestanie, że nie można dać się terroryzować dzieciom. Moje jedno krótkie „bo płacze” zderzało się z półgodzinnym wywodem, który ewentualną niegotowość przedszkolną dziecka traktował jako terroryzm i chimery.
Tak, ja dojrzałam. Czego i Wam życzę. Jest równie fajnie, jak w akademikach. "Czêsto zabieraj± dzieci tam, gdzie wystarczy rozmowa z rodzicami. Ale nie: najpierw zabraæ, wywie¼æ 1800 km na pó³noc, a potem przez three-5 tygodni wyja¶niaæ sprawê". Bez wychodzacych kotow gryzonie by nas opadly. Wnuk sasiadki reaktywowal gospodarstwo i naszw przynosza szczury. Poza tym jak zwykle- myszy. Ptaki koty lowia niezmiernie rzadko. Sa takie, ktore to potrafia, ale reszta nie zawraca sobie nimi glowy. Potrafia siedziec w nocy w kurniku ze stadkiem wrobli i zajmowac sie wylacznie lowienien myszy.
Od 4 do 7 dni. Niektóre zlecenia są bardziej artystyczne, a inne bardziej komercyjne. Dla mnie to bez znaczenia, bo właściwie każdy jest wyzwaniem malarskim. Oczywiście fajnie jest czuć, że maluję coś, co niesie więcej niż treści komercyjne, tak jak w przypadku malowania patelni na zlecenie Muzeum Polin z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Było to tyle ciekawe zlecenie, że autor projektu, Andrzej Wieteszka, przychodził do nas codziennie i pracował z nami! To było całkiem nowe dla mnie doświadczenie, dla Wieteszki zresztą też. Ciekawa jestem, jak przełoży się na jego następne projekty tego rodzaju, bardzo na nie czekam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Mama Tymkowa Weblog Osobisty”

Leave a Reply

Gravatar